2:7
2:7
2:6
2:1
2:17
2:19
2:4
2:8
3:11
2:32
2:33

Mr Bean – Toads Attack

1:39

Mr Bean – Super Marrow

3:0
0:37
1:13

Mr Bean – Bakes a cake

1:24

Mr Bean – Piano Teacher

1:40
2:14
1:41
1:35
1:26
2:46
1:39
1:31
2:32
1:24

Mr Bean – Get out!

1:19
0:53
2:33

Mr Bean – Toothache

0:57
0:59

Mr Bean – Homeless

1:19
1:54

Mr Bean – Artful Bean

1:37
1:29

Mr Bean – Rescues a Cat

1:31
1:3
1:10
2:1
1:39
2:36

Mr Bean – Bad Dream

1:53
1:21
1:8
1:23
0:48
2:34
3:4

Mr Bean – Badger thiefs