Chuyện cổ tích

Ai mua hành tôi

Cậu Bé Thông Minh

Thạch Sanh Lý Thông

Xét sử tài tình

Hoàng tử cứu mẹ

Thạch sùng

Phượng hoàng đất

Đúc người

Người hóa dế

Vua heo

Sự tích cây trổi

Sự tích con dã tràng

Chiếc áo tàn hình

Chàng rể thông manh

Hà rầm hà rạc

Mũi dài

Nói dối như cuội

Quận gió

Cây tre trăm đốt

Sự tích con khỉ

Ba chàng thiện nghệ

Bài học nhớ đời

Tam và tứ

Kiện Cây Đa

Của Thiên trả địa

Sự tích quả roi

Mưu Trí Đàn Bà

Bính và Đinh

Thần Giữ Của